Aktualności
Od stycznia 2016 rusza nasze Przedszkole Terapeutyczne we Wrocławiu

Zapraszamy dzieci

z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz ze sprzężeniami 

do naszego Przedszkola Terapeutycznego we Wrocławiu, ul. Poświęcka 17/38

Nasze Przedszkole jest jedynym, w którym:

- grupy prowadzone są Metodą Peto,

- codzienna godzina rehabilitacji ma wymiar neurorozwojowy, a

- hipoterapia, odbywająca się 2 razy w tygodniu, wymiar neurofizjologiczny.

Kontakt: 501-599-829


Więcej >
Mapa dojazdu

KRS 0000337423


Strona główna

Terapia w Ośrodku w Bukowinie ma charakter neurorozwojowy i jest wielowymiarowa, ponieważ prócz metod tradycyjnych stosuje również metody alternatywne.  Skierowana jest do każdego dziecka z deficytami neurologicznymi, ponieważ gwarantuje  prawidłowy kierunek kształtowania jakości wzorców postawy i ruchu. U dzieci, które osiągnęły pozycję siedzącą, terapia ukierunkowana jest na naukę bądź poprawę jakości wzorców pozycji siedzącej, stojącej oraz chodu.

Nasi Pacjenci to dzieci do 10 roku życia z deficytami neurologicznymi, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, mózgowe porażenia dziecięce (typ spastyczny, wiotki-ataksja móżdżkowa, atetotyczny-ruchy mimowolne, mieszany), zespoły genetyczne (np. Angelmana, Retta, Downa itp.), przepuklina oponowo-rdzeniowa z wodogłowiem,  oraz dzieci z wieloma innymi schorzeniami.

18-letnie doświadczenia terapeutyczne, gromadzone od 1997 roku, wskazują na konieczność stosowania metod alternatywnych w połączeniu z metodami głównymi, dlatego w ramach wielowymiarowej terapii w Ośrodku łączymy metody, następująco:

Hipoterapia neurofizjologiczna z zastosowaniem:

- metody neurorozwojowej NDT-Bobath,

- dynamicznej ortezy Dunag 02 (kombinezon),

Terapia na sali rehabilitacyjnej z zastosowaniem metod:

- neurorozwojowa NDT-Bobath z elementami Integracji Sensorycznej (SI),

- orteza dynamiczna Dunag 02 (kombinezon),

- neurofizjologiczna PNF,

- Kinesiology Taping (plastrowanie).

U dzieci z postacią spastyczną mózgowego porażenia dziecięcego w celu zarządzania spastycznością stosujemy podczas terapii gipsy normalizujące rozkład napięcia mięśniowego (hamowanie spastyki kończyn dolnych). Gipsy zakłada dr Małgorzata Domagalska-Szopa „Neuromed” w Katowicach.

Terapia w Ośrodku jest prowadzona na podstawie indywidualnego programu usprawniania dostosowanego do aktualnego poziomu funkcjonalnego dziecka.

WYMAGANE PISEMNE POZWOLENIE ORTOPEDY NA HIPOTERAPIĘ!

Zanim przyjmiemy dziecko na hipoterapię do Ośrodka, musicie Państwo uzyskać niezbędne zaświadczenie (nie wpis w książeczkę zdrowia) od lekarza ortopedy informujące o braku przeciwwskazań do hipoterapii w dosiadzie na koniu. Oryginał zaświadczenia pozostaje w dokumentacji Ośrodka.

Ośrodek funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-19.00.

Zapraszamy do odwiedzenia profilu Ośrodka i naszej Fundacji Hippo Amicus w serwisie Facebook:

https://www.facebook.com/FundacjaHippoAmicus