Aktualności
Nabór dzieci do Przedszkola

TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY

Konikowy Świat

Wrocław, ul. Poświęcka 17/38

Zaprasza dzieci

z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu umiarkowanym i znacznym

oraz ze sprzężeniami 

posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

kontakt: tel. 501 599 829

Więcej >
Od stycznia 2016 rusza nasze Przedszkole Terapeutyczne we Wrocławiu

Zapraszamy dzieci

z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz ze sprzężeniami 

do naszego Przedszkola Terapeutycznego we Wrocławiu, ul. Poświęcka 17/38

Nasze Przedszkole jest jedynym, w którym:

- grupy prowadzone są Metodą Peto,

- codzienna godzina rehabilitacji ma wymiar neurorozwojowy, a

- hipoterapia, odbywająca się 2 razy w tygodniu, wymiar neurofizjologiczny.

Kontakt: 501-599-829


Więcej >
Mapa dojazdu

KRS 0000337423


Diagnoza funkcjonalna

Badanie polegające na określeniu deficytów wzorca poturalnego i motorycznego, we wszystkich płaszczyznach:

- w płaszczyźnie czołowej, w zakresie: symetrii rozmieszczenia poszczególnych elemntów ciała wzgledem linii środkowej ciała, symetrii rozkładu masy ciała w granicach czworoboku podparcia (symetria obciążenia miednicy w pozycji siedzącej oraz kończyn dolnych w pozycji stojacej) oraz zarządzania rzutem środka cięzkości ciała podczas ruchu, po przeniesieniu masy ciała na jedną ze stron i możliwości równoważnych;

- w płaszczyźnie strzałkowej, w zakresie: ustawienia miednicy (przodopochylenie, tyłopochylenie, pozycja pośrednia), aktywności pracy mięśni brzucha (ekscentryczna, koncentryczna), ustawienia obręczy barkowej (protrakcja, retrakcja, pozycja posrednia), przeciążenia przodostopia (stopy końsko-szpotawe), przeciążenia brzegów przyśrodkowych i zatok stępu (stopy płasko-koślawe);

- w płaszczyźnie poprzecznej, w zakresie: właściwej dysocjacji, ruchu przeciwskrętnego pomiędzy obręczą barkową i biodrową podczas ruchu i wynikających z tego możliwości zrównoważenia środka ciężkości na płaszczyźnie podparcia, stabilności posturalnej.