Aktualności
Nabór dzieci do Przedszkola

TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY

Konikowy Świat

Wrocław, ul. Poświęcka 17/38

Zaprasza dzieci

z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu umiarkowanym i znacznym

oraz ze sprzężeniami 

posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

kontakt: tel. 501 599 829

Więcej >
Od stycznia 2016 rusza nasze Przedszkole Terapeutyczne we Wrocławiu

Zapraszamy dzieci

z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz ze sprzężeniami 

do naszego Przedszkola Terapeutycznego we Wrocławiu, ul. Poświęcka 17/38

Nasze Przedszkole jest jedynym, w którym:

- grupy prowadzone są Metodą Peto,

- codzienna godzina rehabilitacji ma wymiar neurorozwojowy, a

- hipoterapia, odbywająca się 2 razy w tygodniu, wymiar neurofizjologiczny.

Kontakt: 501-599-829


Więcej >
Mapa dojazdu

KRS 0000337423


Hipoterapia

Hipoterapię - neurofizjologiczną metodę usprawniania prowadzimy przy udziale konia. Stosujemy zasady neurofizjologii pracując w prawidłowych wzorcach postawy i ruchu co daje istotne efekty terapeutyczne:

- hamuje przetrwałe, prymitywne odruchy postawy, których obecność bardzo utrudnia

usprawnianie,

- przywraca symetrię w pracy mięśni tułowia, a także kończyn,

- koryguje postawę, wymuszając ciągłe aktywne prostowanie się wzmacnia mięśnie grzbietu, brzucha, obręczy biodrowej,

- normalizuje napięcie mięśniowe,

- poprawia przepływ naczyniowy w tętnicach kończyn dolnych,

- zapobiega przykurczom mięśniowym,

- poprawia kokontrakcję w stawach,

- zapobiega ograniczeniom ruchomości w stawach i wpływa na poprawę ich ruchomości,

- przeciwdziała zniekształceniom w okładzie kostno-stawowym,

- poprawia równowagę i koordynację ruchową,

- stymuluje chód poprzez kodowanie w mózgu prawidłowego wzorca ruchu miednicy,

- stymuluje zmysł: dotyku, słuchu, wzroku, węchu, czucia głębokiego,

- kształtuje poczucie własnego ciała i orientacji przestrzennej (schemat ciała),

- kształtuje czasoprzestrzeń,

- rozwija osobowość, sferę emocjonalną i intelektualną,

- zwiększa poczucie własnej wartości oraz samodzielności.

Przeciwwskazania do stosowania hipoterapii:

- głębokie upośledzenia umysłowe, skrajne autyzmy, krytyczne bunty zwłaszcza z towarzyszącymi krzykami, niepokojem ruchowym, agresją i autoagrasją,

- brak kontroli głowy w rozwoju motorycznym,

- utrwalony przykurcz mm przywodzicieli uda,

- podwichnięte i zwichnięte stawy biodrowe,

- dysplazje stawów biodrowych z częstymi incydentami zwichnięć,

- skoliozy - II,III,IV stopnia o kącie skrzywienia powyżej 20 stopni wg Cobba,

- plecy płaskie, plecy wklęsłe, szpotawość kolan,

- osteoporoza dużego stopnia lub inna przyczyna łamliwości kości np. przerzuty nowotworowe do kości, wrodzona łamliwość kości,

- artrogrypoza ze znacznym, utrwalonym przykurczem w stawach biodrowych,

- trwałe zniekształcenia dużego stopnia układu kostno-stawowego,

- bardzo częste i ciężkie napady padaczkowe, nie wyrównane mimo farmakoterapii (więcej jazd z wyzwolonym napadem niż bez),

- miastenie,

- dystrofie mięśniowe,

- stany po złamaniach i operacjach kończyn nie wcześniej niż 1 miesiąc po zdjęciu unieruchomienia (decyduje ortopeda),

- odklejanie siatkówki oka i wzmożone ciśnienie śródgałkowe,

- niestabilność szczytowo-obrotowa w Zespole Downa (decyduje ortopeda na podstawie zdjęcia rtg kręgów szyjnych C1-C2),

- hemofilia i inne skazy krwotoczne,

- zły stan ogólny zdrowia, skrajne wyniszczenia np. w trakcie choroby nowotworowej,

- ostre infekcje i stany gorączkowe, w tym częste infekcje dróg moczowych,

- silne uczulenie na sierść lub pot koński z astmą oskrzelową włącznie,

- niezagojone rany, od drobnych skaleczeń po duże odleżyny.

WYMAGANE SKIEROWANIE NA HIPOTERAPIĘ

Zanim przyjmiemy dziecko na hipoterapię do Ośrodka, musicie Państwo uzyskać niezbędne zaświadczenie (nie wpis w książeczkę zdrowia) od lekarza ortopedy informujące o braku przeciwwskazań do hipoterapii w dosiadzie na koniu. Oryginał zaświadczenia pozostaje w dokumentacji Ośrodka.

Ortopeda kieruje dziecko na hipoterapię:

- po sprawdzeniu stawów biodrowych w zależności od wieku dziecka na podstawie usg (do 1r.ż.) lub rtg stawów biodrowych (po ukończeniu 1 r.ż.),

- po wykluczeniu u dziecka podwichnięcia i zwichnięcia stawów biodrowych,

- po wykluczeniu utrwalonego przykurczu mięśni przywodzicieli stawów biodrowych,

- po wykluczeniu skoliozy większej niż 20 stopni wg Cobba.