Aktualności
Nabór dzieci do Przedszkola

TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY

Konikowy Świat

Wrocław, ul. Poświęcka 17/38

Zaprasza dzieci

z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu umiarkowanym i znacznym

oraz ze sprzężeniami 

posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

kontakt: tel. 501 599 829

Więcej >
Od stycznia 2016 rusza nasze Przedszkole Terapeutyczne we Wrocławiu

Zapraszamy dzieci

z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz ze sprzężeniami 

do naszego Przedszkola Terapeutycznego we Wrocławiu, ul. Poświęcka 17/38

Nasze Przedszkole jest jedynym, w którym:

- grupy prowadzone są Metodą Peto,

- codzienna godzina rehabilitacji ma wymiar neurorozwojowy, a

- hipoterapia, odbywająca się 2 razy w tygodniu, wymiar neurofizjologiczny.

Kontakt: 501-599-829


Więcej >
Mapa dojazdu

KRS 0000337423


Kombinezon „Dunag”

Kombinezon składa się z systemu gumowych cięgien łączących poszczególne elementy kombinezonu wraz z obuwiem. Właściwe napięcie elastycznych cięgien ustalane jest w oparciu o indywidualny stan kliniczny oraz funkcjonalny pacjenta. System elastycznych cięgien kompensuje braki napięcia mięśniowego w osłabionych grupach mięśniowych, oddziaływuje na elementy postawy ciała, korygując ułożenie poszczególnych części ciała względem siebie koryguje postawę ciała, umożliwia zmianę odczuć osiowego obciążenia ciała pacjenta. Terapia w ortezie dynamicznej typu Dunag wykorzystywana jest do prowadzenia i wspomagania ćwiczeń ruchowych dających możliwość wyuczenia określonej postawy i określonych wzorców ruchowych. Orteza ma działanie stabilizujące postawę w linii środkowej ciała i wspomagające prawidłowe ustawienie poszczególnych części ciała wobec siebie oraz ułatwiające wykonanie prawidłowego ruchu. W Ośrodku wspomaga terapię neurorozwojową. Wpięty w ortezę pacjent poddawany jest hipoterapii neurofizjologicznej i/lub stymulacji chodu na bazie prawidłowego wzorca wg koncepcji NDT-Bobath.

Rodzaje upięć:

 • upięcie wspomagające niewydolny mechanizm antygrawitacyjny;
 • upięcie korygujące miednicę w płaszczyźnie strzałkowej, likwidujące:
  • przodopochylenie miednicy,
  • tyłopochylenie  miednicy;
 • upięcie korygujące miednicę w płaszczyźnie poprzecznej:
 • upięcie stabilizujące miednicę bocznie w płaszczyźnie czołowej;
 • upięcie stabilizujące tułów bocznie w osi głowa-tułów, w granicach czworoboku podparcia;
 • upięcie pozwalające uzyskać odwiedzenie w stawach biodrowych;
 • upięcie pozwalające uzyskać rotację zewnętrzną w stawach biodrowych;
 • upięcie wspomagające mechanizm wyprostny stawu kolanowego:
 • upięcie zabezpieczające staw kolanowy przed nadmiernym wyprostem/przeprostem, wynikającym z obniżonej kokontrakcji w stawie, wspomagające proces poprawy stabilności stawu kolanowego.
 • likwidujące rotację miednicy;
 • w niewydolności mięśnia czworogłowego uda (wspomagają pracę koncentryczną, agonistyczną),
 • przy nadaktywności mięśni kulszowo-goleniowych (umożliwianie pracy ekscentrycznej, antagonistycznej);