Aktualności
Nabór dzieci do Przedszkola

TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY

Konikowy Świat

Wrocław, ul. Poświęcka 17/38

Zaprasza dzieci

z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu umiarkowanym i znacznym

oraz ze sprzężeniami 

posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

kontakt: tel. 501 599 829

Więcej >
Od stycznia 2016 rusza nasze Przedszkole Terapeutyczne we Wrocławiu

Zapraszamy dzieci

z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz ze sprzężeniami 

do naszego Przedszkola Terapeutycznego we Wrocławiu, ul. Poświęcka 17/38

Nasze Przedszkole jest jedynym, w którym:

- grupy prowadzone są Metodą Peto,

- codzienna godzina rehabilitacji ma wymiar neurorozwojowy, a

- hipoterapia, odbywająca się 2 razy w tygodniu, wymiar neurofizjologiczny.

Kontakt: 501-599-829


Więcej >
Mapa dojazdu

KRS 0000337423


NDT-Bobath

W usprawnianiu dzieci metoda NDT-Bobath należy do wiodących ze względu na oparcie jej o podstawy neurorozwojowe. Metoda NDT-Bobath to metoda hamowania patologii i ułatwiania/torowania możliwie jak największej ilości właściwych wzorców postawy i ruchu. Uzyskuje się to poprzez wypracowanie u dziecka umiejętności utrzymywania prawidłowej postawy ciała w różnych pozycjach, a w szczególności umiejętności zmiany pozycji w sposób jak najbardziej prawidłowy. Wyzwalane podczas terapii ruchy czynne, początkowo nieświadome, jednakże wielokrotnie powtarzane stanowią podstawę dla późniejszych prawidłowych ruchów dowolnych. Torowanie w metodzie NDT-Bobath pozwala na przestawienie dziecka z nieprawidłowych wzorców postawy i ruchu na wzorce zbliżone do fizjologicznych/prawidłowych.

Główne zasady metody to:

 • hamowanie odruchów patologicznych,
 • normalizacja napięcia mięśniowego,
 • dążenie do osiągnięcia prawidłowych ruchów poprzez przemieszczanie w przestrzeni
     obręczy biodrowej, obręczy barkowej i głowy (punkty kluczowe),
 • kontrolowanie rękami terapeuty wszystkich ruchów,
 • zmniejszanie pomocy terapeutycznej w miarę opanowywania przez dziecko kolejnych
     czynności,
 • dobieranie sposobów wspomagania ruchu przez ręce terapeuty indywidualnie do
     potrzeb i możliwości dziecka,
 • prowadzenie ruchów w takim tempie aby dziecko mogło włączyć się do pracy,
 • wystrzeganie się statycznych pozycji i umiejętne prowadzenie dziecka z jednej pozycji
     do drugiej,
 • ścisła współpraca z rodzicami,
 • ciągłe powtarzanie i wykorzystywanie w życiu codziennym czynności, które dziecko już opanowało i nad opanowaniem których pracuje.

Celem ostatecznym usprawniania jest nauczenie dziecka ruchów zbliżonych jak najbardziej do prawidłowych i niezbędnych do samodzielnego życia.