Aktualności
Nabór dzieci do Przedszkola

TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY

Konikowy Świat

Wrocław, ul. Poświęcka 17/38

Zaprasza dzieci

z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu umiarkowanym i znacznym

oraz ze sprzężeniami 

posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

kontakt: tel. 501 599 829

Więcej >
Od stycznia 2016 rusza nasze Przedszkole Terapeutyczne we Wrocławiu

Zapraszamy dzieci

z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz ze sprzężeniami 

do naszego Przedszkola Terapeutycznego we Wrocławiu, ul. Poświęcka 17/38

Nasze Przedszkole jest jedynym, w którym:

- grupy prowadzone są Metodą Peto,

- codzienna godzina rehabilitacji ma wymiar neurorozwojowy, a

- hipoterapia, odbywająca się 2 razy w tygodniu, wymiar neurofizjologiczny.

Kontakt: 501-599-829


Więcej >
Mapa dojazdu

KRS 0000337423


NDT-Bobath

Od stycznia 2016 rusza nasze Przedszkole Terapeutyczne we Wrocławiu
11.12.2015

Nasze Przedszkole Terapeutyczne powstało z myślą o dzieciach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rehabilitacyjnymi, kóre potrzebują intensywnej, wieloprofilowej terapii. Przedszkole skierowane jest do dzieci od 3 r.ż. z różnymi sprzężonymi nepełnosprawnościami, wymagających stałej rehabilitacji ruchowej i terapii, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wszystkie metody rehabilitacji neurorozwojowej i alternatywnej, stosowane w Ośrodku Hipoterapii i Terapii NDT-Bobath "Sobieska" wchodzą w skład terapii naszych Przedszkolaków.

Więcej informacji na stronie: przedszkole-terapeutyczne.com