Aktualności
Nabór dzieci do Przedszkola

TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY

Konikowy Świat

Wrocław, ul. Poświęcka 17/38

Zaprasza dzieci

z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu umiarkowanym i znacznym

oraz ze sprzężeniami 

posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

kontakt: tel. 501 599 829

Więcej >
Od stycznia 2016 rusza nasze Przedszkole Terapeutyczne we Wrocławiu

Zapraszamy dzieci

z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz ze sprzężeniami 

do naszego Przedszkola Terapeutycznego we Wrocławiu, ul. Poświęcka 17/38

Nasze Przedszkole jest jedynym, w którym:

- grupy prowadzone są Metodą Peto,

- codzienna godzina rehabilitacji ma wymiar neurorozwojowy, a

- hipoterapia, odbywająca się 2 razy w tygodniu, wymiar neurofizjologiczny.

Kontakt: 501-599-829


Więcej >
Mapa dojazdu

KRS 0000337423


TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY

TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY

Wrocław, ul. Poświęcka 17/38

Zaprasza dzieci

z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu umiarkowanym i znacznym

oraz ze sprzężeniami 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnegoNasze Przedszkole powstało z myślą o dzieciach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rehabilitacyjnymi, kóre potrzebują intensywnej, wieloprofilowej terapii.

Skierowane jest do dzieci od 3 r.ż. z różnymi sprzężonymi nepełnosprawnościami,

wymagających stałej rehabilitacji ruchowej i terapii.

 

Zapraszamy dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, czterokończynowym, spastycznym/wiotkim, z różnymi sprzężonymi niepełnosprawnościami, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, które potrzebują intensywnej, wieloprofilowej rehabilitacji ruchowej i terapii psychologiczno-pedagogicznej.

Zajęcia psychologiczno-pedagogiczne w tygodniu obejmują: zajęcia indywidualne z pedagogiem specjalnym (codziennie), zajęcia grupowe prowadzone Metodą Petö, komunikację alternatywną, zajęcia logopedyczne, zajęcia z psychologiem, salę doświadczania świata, dogoterapię.

Codzienna rehabilitacja ruchowa kumuluje metody: neurorozwojową NDT-Bobath z elemntami SI, alternatywną Kombinezon Dunag 02, neurofizjologiczną PNF, Kinesiology Taping.

Przedszkole posiada własną bazę z hipoterapią i rehabilitacją alternatywną - Ośrodek Hipoterapii i Terapii NDT-Bobath w Bukowinie (www.hipoterapia.pl), w którym realizujemy hipoterapię neurofizjologiczną, prowadzoną na bazie neurorozwojowej metody NDT-Bobath, a także w połączeniu z dynamiczną ortezą Dunag 02 (kombinezon).


W naszym Przedszkolu:

- grupy prowadzone są Metodą Petö,

- codzienna godzina rehabilitacji ma wymiar neurorozwojowy

- hipoterapia, odbywająca się 2 razy w tygodniu ma wymiar neurofizjologiczny.


Kontakt: tel.501599829

http://www.przedszkole-terapeutyczne.com/